Zorg en Ontspanning
Zorgmassages in de ouderen-, oncologische-, en palliatieve zorg
Zorgmassage, de aanraking die raakt.......
Title
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Zorg en Ontspanning


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Praktijk Zorg en Ontspanning verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Praktijk Zorg en Ontspanning, of om een andere reden persoonsgegevens aan Praktijk Zorg en Ontspanning verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens Praktijk Zorg en Ontspanning, Postadres Boomblauwtje 74, 7323 VR Apeldoorn, 06-15205480, KvK 17235904
De praktijk is bereikbaar via info@zorg-en-ontspanning.nl of telefoon/WhatsApp: +31 (0) 615205480

2. Welke gegevens verwerkt Praktijk Zorg en Ontspanning en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
           a) voor- en achternaam
           b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
           c) telefoonnummer,  e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens
e) Eventuele foto’s/video's
2.2 Praktijk Zorg en Ontspanning
verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de  volgende doeleinden::
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Praktijk Zorg en Ontspanning
c) uw eventuele gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Eventuele foto’s worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Eventuele foto's/ video's worden gebruikt voor Social Media/website na toestemming van u of  uw naaste waarover u het gezag voert.
E-mail berichtgeving:
Praktijk Zorg en Ontspanning gebruikt uw naam en e-mailadres voor informatie over de diensten, informatie en facturen.
Afmelding voor deze informatie is te allen tijde mogelijk doormiddel van een e-mail te sturen naar info-zorg-en-ontspanning.nl

3. Bewaartermijnen
Praktijk Zorg en Ontspanning verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Praktijk Zorg en Ontspanning passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Praktijk Zorg en Ontspanning gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Praktijk Zorg en Ontspanning kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Praktijk Zorg en Ontspanning zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Praktijk Zorg en Ontspanning uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Praktijk Zorg en Ontspanning via info@zorg-en-ontspanning.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.


Zorg en Ontspanning
© Zorg en Ontspanning | KVK nummer 17235904
Terug naar de inhoud