Zorg en Ontspanning

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Disclaimer

Aan de website www.zorg-en-ontspanning.nl is veel aandacht en zorg besteed.

Desondanks is het mogelijk dat  de informatie onvolledig of onjuist is.
Fouten kunnen helaas niet altijd voorkomen worden.
Praktijk Zorg en Ontspanning sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade,
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van haar site
of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Praktijk Zorg en Ontspanning is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade
die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van haar site verkregen is.
De informatie op haar site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen
kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke door het gebruik van enig door
Praktijk Zorg en Ontspanning geleverd artikel geleden wordt,
tenzij bewezen kan worden dat bedoelde schade aan de opzet van Praktijk Zorg en Ontspanning te wijten is.
Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Linken naar pagina's van Praktijk Zorg en Ontspanning is toegestaan,
voor zover de goede naam van Praktijk Zorg en Ontspanning niet wordt aangetast
en geen instemming door en/of steun van Praktijk Zorg en Ontspanning  wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Het gebruik van het  logo van Praktijk Zorg en Ontspanning is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu