Zorg en Ontspanning

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Welkom bij  Zorg en Ontspanning

(begeleiding en gezelschap op maat voor ouderen, massage en wellness)

Persoonlijke begeleiding en gezelschap op maat voor ouderen.
Praktijk Zorg en Ontspanning wil graag een bijdrage leveren aan het geluk van ouderen door individuele begeleiding en gezelschap op maat te bieden.

De begeleiding wordt benaderd vanuit de mogelijkheden van de desbetreffende oudere. Door samen te werken met de oudere, mantelzorger en familie bieden wij complete en aanvullende begeleiding aan. Zowel thuis als in een verzorgingshuis zorgen wij voor activiteiten, begeleiding en ondersteuning die in het teken staan van een zinvolle en ontspannnen dag!
De begeleiding is erop gericht ouderen meer te betrekken bij de maatschappij en het stimuleren van het zelf ondernemen. Uiteraard wordt er gekeken naar de grenzen van deze activiteiten en of ze binnen de mogelijkheden van de ouderen passen. Ook bij dementie kunnen wij activiteiten op maat aanbieden.

Zorg en Ontspanning onderscheid zich door kwaliteit.
Deze is terug te vinden in de opleidingen alsmede de ervaring die we afgelopen jaren hebben opgedaan.

Begeleiding en gezelschap op maat voor ouderen:

- een op maat gemaakte dagbesteding;
- een vertrouwd gezicht;
- tijdelijk ontlasten van mantelzorger;
- begeleiding in alledaagse activiteiten;
- welzijn op niveau en op maat.

Wij bieden ondersteuning en begeleiding aan ouderen in Apeldoorn en omstreken.


Massages:

- ontspanningsmassage
- fybromassage
- senioren en ouderen massage
(voor diegene die zelfstandig wonen of verblijven in het ziekenhuis,
woonzorgcentra en  verzorging/en verpleeghuizen)
- rolstoelmassage
- zorgmassage
- massage bij kanker

- massage bij kinderen (of ouders van) met een ernstige ziekte
- massages voor kinderen/volwassenen met een lichamelijke
 en/of verstandelijke beperking.
- massage voor medewerkers in de zorg

Wellness:

- Wellness in verzorgings- en verpleeghuizen
- wellness voor vrouwen die het zo hard nodig hebben....

Workshops:

- workshop massage/aanraking voor naasten van mensen met dementie
- workshop (zorg-) massage bij kanker voor naasten/ mantelzorgers

- workshop (zorg-) massage bij kanker voor professionals

- Workshop massage/aanraking in de zorgsector voor o.a. verzorgenden, vrijwilligers, mantelzorgers

"Door aan te raken stimuleren we
de zintuigen die er voor zorgen
dat de hersenen zich ontwikkelen.
Door aan te raken brengen we
liefde over troost, steun en koestering.
Door aan te raken zorgen we
voor contact tussen mensen".
                                                                   
(Nathaniel Branden)Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu